CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN

MAHA KARUNIKATSITTA DHARANI – MA HA KA RU NA ĐA RA NI

*** (chữ in đậm là phiên âm đọc)

Namo ratnatrayaya. Na mô rát na tra da da.

Namo arya, avalokiteshvaraya, Na mô a ria a va lô ki tê soa ra da,

Bodhisatvaya, maha satvaya, maha karunikaya,

Bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da.

Aom, sarva rabhaye, sudhanadasya, Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa sia.

Namo skrta imo arya, avalokiteshvara lamdhaba,

Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va.

Namo narakintri, heri maha vadha same, sarva atha dusubhum ajeam, sarva sada nama pasattva

Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa.

Nama vaga mava du du, tadyatha: Na mô va ga, ma va đu đu, ta đia tha:

Aom, avaloka, lokate karate, ehre, maha bodhisatva, sarva sarva, mara mara, mahe mahe hrdayam

Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam,

Kuru kuru karman, dhuru dhuru vajayate,

Ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê,

Maha vajayate, dhara dhara, dhirini svaraya, jara jara.

Ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la,

Mamavamara, muktele ihe ihe, tsinda tsinda, arsam pratsali vasa vasam, prasaya,

Ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da,

Huru Huru mara, huru huru heri, sara sara, siri siri, suru suru

Hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru,

Bodhiya bodhiya, bodhaya bodhaya, maitreiya, narakintri

Bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi.

Dhrisanina, pasamana svaha, Đa si ni na, pa da ma na, svá-ha.

Siddhaya svaha, maha siddhaya svaha,

Sít đa da, svá-ha. Ma ha sít đa da, svá-ha.

Siddhayoge, svakaraya, svaha, Sít đa dô gê, soa ra da, svá-ha.

Narakintri svaha, mara nara, svaha,

Na ra kin đi, svá-ha. Ma ra na ra, svá-ha.

Sira simha mukhaya, svaha, sarva maha astaya, svaha,

Si ra sam, a mu kha da, svá-ha. Sa va, ma ha a sít đa da, svá-ha.

Tsakra astaya, svaha, Chác ra, a sít đa da, svá-ha.

Padma kastaya, svaha, Pát ma kás ta da, svá-ha.

Narakintri vagaraya svaha, Na ra kin đi, va ga ra da, svá-ha.

Mavarisankraya svaha, Ma va ri, san kha ra da, svá-ha.

Namo ratnatrayaya, namo arya, avalokite shvaraya, svaha.

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, svá-ha.

Aom siddhyantu mantra padaya svaha

Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, svá-ha.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s