CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN

MAHA KARUNIKATSITTA DHARANI – MA HA KA RU NA ĐA RA NI

*** (chữ in đậm là phiên âm đọc)

Namo ratnatrayaya. Na mô rát na tra da da.

Namo arya, avalokiteshvaraya, Na mô a ria a va lô ki tê soa ra da,

Bodhisatvaya, maha satvaya, maha karunikaya,

Bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da.

Aom, sarva rabhaye, sudhanadasya, Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa sia.

Namo skrta imo arya, avalokiteshvara lamdhaba,

Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va.

Namo narakintri, heri maha vadha same, sarva atha dusubhum ajeam, sarva sada nama pasattva

Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa.

Nama vaga mava du du, tadyatha: Na mô va ga, ma va đu đu, ta đia tha:

Aom, avaloka, lokate karate, ehre, maha bodhisatva, sarva sarva, mara mara, mahe mahe hrdayam

Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam,

Kuru kuru karman, dhuru dhuru vajayate,

Ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê,

Maha vajayate, dhara dhara, dhirini svaraya, jara jara.

Ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la,

Mamavamara, muktele ihe ihe, tsinda tsinda, arsam pratsali vasa vasam, prasaya,

Ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da,

Huru Huru mara, huru huru heri, sara sara, siri siri, suru suru

Hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru,

Bodhiya bodhiya, bodhaya bodhaya, maitreiya, narakintri

Bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi.

Dhrisanina, pasamana svaha, Đa si ni na, pa da ma na, svá-ha.

Siddhaya svaha, maha siddhaya svaha,

Sít đa da, svá-ha. Ma ha sít đa da, svá-ha.

Siddhayoge, svakaraya, svaha, Sít đa dô gê, soa ra da, svá-ha.

Narakintri svaha, mara nara, svaha,

Na ra kin đi, svá-ha. Ma ra na ra, svá-ha.

Sira simha mukhaya, svaha, sarva maha astaya, svaha,

Si ra sam, a mu kha da, svá-ha. Sa va, ma ha a sít đa da, svá-ha.

Tsakra astaya, svaha, Chác ra, a sít đa da, svá-ha.

Padma kastaya, svaha, Pát ma kás ta da, svá-ha.

Narakintri vagaraya svaha, Na ra kin đi, va ga ra da, svá-ha.

Mavarisankraya svaha, Ma va ri, san kha ra da, svá-ha.

Namo ratnatrayaya, namo arya, avalokite shvaraya, svaha.

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, svá-ha.

Aom siddhyantu mantra padaya svaha

Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, svá-ha.

 

Advertisements

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ VỀ ĐO NĂNG LƯỢNG CỦA THẠCH ANH TÍM BẰNG CON LẮC CẢM XẠ

Clip này kể bạn nghe câu chuyện thực tế xảy ra cho chính tôi khi tình cờ có 1 “cao nhân”  về cảm xạ học, dùng con lắc để đo năng lượng 1 cái vòng tay thạch anh tím hạt 14 ly. Rất ngạc nhiên và thán phục khả năng năng lượng của thạch anh tím.

Chi tiết mời bạn xem clip! Thật 100%.

THẠCH ANH TÍM VÀ KHẢ NĂNG TRỪ TÀ KHÍ, ÂM KHÍ (MA)

Clip này kể bạn nghe câu chuyện thực tế xảy ra với chính tôi, ở đất nước Brunei, gặp ma ở cả 2 khách sạn, và tác dụng của thạch anh tím trong việc trừ tà khí, âm khí, ma quấy rầy! Nhờ sự kiện này mà tôi mới phát hiện ra khả năng này của thạch anh tím đó chứ!

Ly kỳ đấy! Mời bạn xem clip.

HIỆU QUẢ THỰC TẾ CỦA ĐÁ PHONG THỦY

Tôi vào nghề đá phong thủy từ đầu năm 2015, đến nay đã hơn 3 năm, và có khá nhiều trải nghiệm thực tế (bản thân mình, khách của mình dùng và phản hồi), thật 100%, tôi tổng hợp lại thành 2 clip để bạn xem và có thể sử dụng cho mình.

Nhiều cái không nghe qua thì không tin đâu. Rất kỳ diệu!