CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN

MAHA KARUNIKATSITTA DHARANI – MA HA KA RU NA ĐA RA NI

*** (chữ in đậm là phiên âm đọc)

Namo ratnatrayaya. Na mô rát na tra da da.

Namo arya, avalokiteshvaraya, Na mô a ria a va lô ki tê soa ra da,

Bodhisatvaya, maha satvaya, maha karunikaya,

Bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da.

Aom, sarva rabhaye, sudhanadasya, Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa sia.

Namo skrta imo arya, avalokiteshvara lamdhaba,

Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va.

Namo narakintri, heri maha vadha same, sarva atha dusubhum ajeam, sarva sada nama pasattva

Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa.

Nama vaga mava du du, tadyatha: Na mô va ga, ma va đu đu, ta đia tha:

Aom, avaloka, lokate karate, ehre, maha bodhisatva, sarva sarva, mara mara, mahe mahe hrdayam

Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam,

Kuru kuru karman, dhuru dhuru vajayate,

Ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê,

Maha vajayate, dhara dhara, dhirini svaraya, jara jara.

Ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la,

Mamavamara, muktele ihe ihe, tsinda tsinda, arsam pratsali vasa vasam, prasaya,

Ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da,

Huru Huru mara, huru huru heri, sara sara, siri siri, suru suru

Hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru,

Bodhiya bodhiya, bodhaya bodhaya, maitreiya, narakintri

Bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi.

Dhrisanina, pasamana svaha, Đa si ni na, pa da ma na, svá-ha.

Siddhaya svaha, maha siddhaya svaha,

Sít đa da, svá-ha. Ma ha sít đa da, svá-ha.

Siddhayoge, svakaraya, svaha, Sít đa dô gê, soa ra da, svá-ha.

Narakintri svaha, mara nara, svaha,

Na ra kin đi, svá-ha. Ma ra na ra, svá-ha.

Sira simha mukhaya, svaha, sarva maha astaya, svaha,

Si ra sam, a mu kha da, svá-ha. Sa va, ma ha a sít đa da, svá-ha.

Tsakra astaya, svaha, Chác ra, a sít đa da, svá-ha.

Padma kastaya, svaha, Pát ma kás ta da, svá-ha.

Narakintri vagaraya svaha, Na ra kin đi, va ga ra da, svá-ha.

Mavarisankraya svaha, Ma va ri, san kha ra da, svá-ha.

Namo ratnatrayaya, namo arya, avalokite shvaraya, svaha.

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, svá-ha.

Aom siddhyantu mantra padaya svaha

Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, svá-ha.

 

Advertisements

THẠCH ANH TÍM VÀ KHẢ NĂNG TRỪ TÀ KHÍ, ÂM KHÍ (MA)

Clip này kể bạn nghe câu chuyện thực tế xảy ra với chính tôi, ở đất nước Brunei, gặp ma ở cả 2 khách sạn, và tác dụng của thạch anh tím trong việc trừ tà khí, âm khí, ma quấy rầy! Nhờ sự kiện này mà tôi mới phát hiện ra khả năng này của thạch anh tím đó chứ!

Ly kỳ đấy! Mời bạn xem clip.

MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI QUY Y, CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Có người hỏi tôi “Em nghe nói muốn thành công thì phải quy y, có đúng không chị? Mà quy y thì phải giữ giới, mình người thường làm sao giữ giới được?”

Tôi thấy câu hỏi của em này (khách hàng mua đá phong thủy của tôi) hay quá nên tôi làm cái clip trả lời bạn. Mời bạn xem!

NHÂN QUẢ – QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN

Cách cải thiện vận mệnh thứ nhất, SGT nói về nhân quả, thay nhân thì đổi quả. Bài này giải thích đơn giản hơn điều này.

Nhân – quả, ta ắt nghe đã lâu, nhưng có khi không rõ ngọn ngành nên không tin tưởng lắm, hoặc có tin thì cũng chưa tin mạnh. Khi đã rõ ngọn ngành, thấy hợp logic, thì bản thân sẽ bị thuyết phục, bị thuyết phục thì sẽ tin, tin thì rồi sẽ không chống lại hay không làm sai.

Lúc trước, SGT từng thắc mắc “Luật Nhân quả hoạt động như thế nào, ai hay chủ thể nào quản lý vận hành nó, hay đó chỉ là một khái niệm tương đối?” Vài năm trước, SGT có duyên gặp gỡ một ông cụ tu tại gia, am hiều Đạo, SGT mới hỏi cụ câu này. Câu trả lời rất đơn giản và thuyết phục: “Luật Nhân quả là một quy luật tự nhiên của Vũ trụ.” Đã là quy luật của tự nhiên thì nó tự vận hành, ví như mặt trời và mặt trăng, trái đất tự vận hành sinh ra ngày và đêm vậy.

Vậy Luật Nhân quả vận hành như thế nào, cốt lõi của sự vận hành đó là gì? SGT sẽ giải thích ngắn gọn theo 2 cách nhìn.

Thứ nhất, theo Duy thức học, ngoài 6 thức là nhãn (mắt) ), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân (xúc giác), ý (tâm ý), còn có thức thứ 7 là mạt-na-thức, đóng vai trò như cái băng chuyền, phụ trách chuyển mọi thứ tâm hành tạo tác của một chủ thể (tạm gọi là linh hồn) vào cái kho chính là thức thứ 8 – là tàng thức. Tàng thức là cái kho chứa mọi thứ mạt-na-thức thu lượm từ tâm nghĩ, thân hành của một người; rồi khi thuận duyên thì đủ các điều kiện cho các thứ chứa trong kho sẽ “nảy mầm”, làm cho sự việc xảy ra. Tức mọi thứ ta làm, ta nghĩ đều được mạt-na-thức mang vào cất trong kho, gọi là Nhân. Khi đủ duyên thì Nhân sẽ trổ Quả, ta sẽ gánh hay hưởng Quả này.

Thứ hai, theo Luật hấp dẫn của Vũ trụ: nôm na là ta phát ra năng lượng như thế nào thì chúng sẽ hút năng lượng tương tự về cho ta. Hành động, ý nghĩ, cảm xúc, … ta tạo tác, khởi sinh, đều là năng lượng, nếu chúng tốt/xấu thì chúng sẽ hút năng lượng từ vũ trụ, từ xung quanh cũng tốt/xấu về cho ta. Năng lượng xung quanh ảnh hưởng lên ta, tạo ra cái gọi là vận mệnh, và có môn Phong thủy với mục đích tối ưu hóa năng lượng xung quanh ảnh hưởng lên ta để tối ưu hóa vận mệnh.

Như vậy, nếu muốn tốt cho ta, thì nên tuân thủ nguyên tắc này: hành động, suy nghĩ, cảm xúc tích cực, lành thiện. Làm vậy người có lợi trước hết là chính ta.

Saigon Trẻ

www.hylacshop.com (Hỷ Lạc): web bán đá phong thủy của SGT

www.tuviphongthuytamlinh.com: nơi SGT đăng các bài viết của mình về Tử vi, Phong thủy, Tâm linh; và bạn có thể đăng ký xem tử vi miễn phí ở đây

www.saigontre.com: để bạn hiểu hơn về SGT nếu muốn

www.facebook.com/saigontre007/: FB của SGT

CÁCH CẢI THIỆN VẬN MỆNH THỨ NHẤT

Để cải thiện vận mệnh của một người, cách bao trùm nhất, cơ bản nhất chính là cải thiện nhân quả.

Dịch: Thiện nhân trồng thêm càng nhiều thì Thiện quả đạt được cũng càng nhiều

Số mệnh chính là quả của nhân nhiều đời của một tàng thức, hay còn gọi là linh hồn, đã đầu thai làm người ở đời này. Tàng thức / linh hồn là luân hồi, qua nhiều đời nhiều kiếp, đều có liên quan với nhau, và “kéo” đến đời này.

Trong Duy thức học của Đạo Phật, nôm na là thế này, ngoài 6 thức là nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân (xúc giác), ý (tâm ý), còn có thức thứ 7 là mạt-na-thức, đóng vai trò như cái băng chuyền, phụ trách chuyển mọi thứ tâm hành tạo tác của một chủ thể (tạm gọi là linh hồn) vào cái kho chính là thức thứ 8 – là tàng thức.

Nói cho dễ hiểu là thế này, tàng thức là cái kho chứa mọi thứ mạt-na-thức thu lượm từ tâm nghĩ, thân hành của một người; rồi khi thuận duyên thì đủ các điều kiện cho các thứ chứa trong kho sẽ “nảy mầm”, làm cho sự việc xảy ra. Vậy nếu ta muốn ta gặp những điều tốt lành, thì ta phải tạo ra những thứ tốt lành để mạt-na-thức mang cất vào cái kho tàng thức.

Trong kho hiện có gì, ta chẳng biết hết được. Rất may môn tử vi đã cho ta biết khá rõ ràng về cái quả của nhân đã cất trong kho. Và vì ta có thể thay đổi mức tốt bình quân của các thứ chứa trong kho bằng cách nạp thêm nhiều nhiều thứ tốt vào, ta sẽ làm thay đổi cái quả sẽ đến của các nhân đã chứa trong kho này.

Tóm lại, nói theo cách dễ hiểu, luật nhân quả là luật của vũ trụ, con người buộc phải theo, “chạy không khỏi”. Hễ tạo nhiều nhân tốt thì ta sẽ hưởng quả tốt dù sớm hay muộn. Sớm hay muộn thì ta không biết được, khi nào đủ duyên thì quả sẽ đến à. Nhân đã tạo rồi thì không (hoặc rất khó) undo; thôi quên nó đi; chỉ biết rằng và hướng tới tạo thêm nhiều nhân tốt mới. Vậy là đủ. Tạo càng nhiều nhân tốt mới thì ta càng cải thiện được nhiều tổng chất lượng của quả phải trả, không trả đời này thì cũng phải trả ở những đời sau này.

Bài sau nói thêm về luật Nhân quả, là nguồn gốc sinh ra số mệnh.

Saigon Trẻ

www.hylacshop.com (Hỷ Lạc): web bán đá phong thủy của SGT

www.tuviphongthuytamlinh.com: nơi SGT đăng các bài viết của mình về Tử vi, Phong thủy, Tâm linh; và bạn có thể đăng ký xem tử vi miễn phí ở đây

www.saigontre.com: để bạn hiểu hơn về SGT nếu muốn

www.facebook.com/saigontre007/: FB của SGT

BẠN ĐANG Ở “HỐ SÂU” THÌ PHẢI LÀM SAO?

Đời người không ai luôn bằng phẳng hay luôn là 1 đường thắng tiến đi lên, mà sẽ có lúc lên có lúc xuống. Khi lên thì dễ dàng chấp nhận rồi, ai mà hổng khoái 🙂 Khi xuống mới chật vật: vừa phải xử lý những vấn đề của cuộc sống, vừa phải xử lý trạng thái tinh thần.

SGT xem tử vi cho nhiều người, rất thông cảm cho những ai đang “đi xuống”, nhưng có thể thoát khỏi vận xấu không? Sẽ thoát thôi, vấn đề là ta phải trải qua, không thể bỏ qua giai đoạn vận xấu được. Vậy, rất cần thiết và bổ ích cho bạn nếu bạn hiểu rõ sự vô thường (luôn thay đổi) của mọi thứ trong vũ trụ này.

Bên dưới là trích lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa để bạn hiểu hơn về “Vật cực tắc phản; bỉ cực thái lai”.

***

Tất cả mọi Pháp đều do nhân duyên sinh ra, rồi cũng do nhân duyên tiêu diệt. Ðó là đạo lý luân hồi, cũng là đạo lý: “Vật cực tắc phản, bỉ cực thái lai.” Nghĩa rằng vạn vật hễ biến thiên đến cực điểm phía nầy rồi thì sẽ quay đầu để tới cực điểm phía kia. Khi bế tắc cùng cực thì rồi sẽ hanh thông. Ðó là Pháp tương đối trên thế gian nầy vậy.

Pháp tương đối ví như sự tốt đẹp đến cực điểm rồi sẽ biến thành xấu, xấu đến cực điểm lại biến thành tốt. Cũng như con người sinh ra là điều tốt, nhưng khi chết đi lại là điều xấu, điều hủy hoại. Sinh, trụ, dị, diệt; sinh xong rồi sẽ trụ, trụ rồi sẽ biến dị, biến dị rồi sẽ hủy diệt. Sinh, lão, bệnh, tử cũng đồng đạo lý như vậy; sinh ra rồi từ từ sẽ già, già rồi có bịnh, bịnh rồi sẽ chết. Ðó là thứ pháp nhân duyên. Con người ai cũng sống, thích sống, và ai cũng phải chết, nhưng lại sợ chết. Nếu mình không thích sống mà cũng không sợ chết, thì đó là một loại định lực. Như người ta thường hay sợ quỷ, nhưng tại sao lại sợ? Bởi vì quỷ thì xấu xa hung ác, có thể hại người và làm chết người. Cho nên, người ta đều sợ quỷ, đó là hiện tượng sợ chết mà thôi. Nếu như mình không sợ chết, thì mình không sợ bất cứ cái gì. Bất luận là quỷ thần, yêu ma, quái vật, mình cũng không sợ; không gì làm cho mình sợ cả. Còn sự sợ hãi là còn chưa có định lực. Hết mọi sự sợ hãi thì đó mới là chánh định, chánh thọ, mới có định lực.

3 CHỮ VÔ

Đọc sách về Đạo, tôi tin và thích 03 chữ Vô sau:

  1. Vô thường: Phật dạy vạn vật vô thường, có nghĩa là liên tục thay đổi, không bao giờ đứng yên. Cho nên, cái ta đang có, dù tốt, dù xấu, dù muốn, dù không, đều sẽ mất đi. Biết thế thì cứ vô tư mà sống, trân trọng những cái ta đang có, để đến khi nó mất đi thì ta cũng không tiếc nuối, vì nếu có tiếc nuối, khóc than, buồn bã thì cũng phải chấp nhận chân lý và sự thật này mà thôi.
  2. Vô ngã: Không có vật thể nào trên thế gian này có thể tự nó sinh tồn và phát triển mà không cần nhân duyên hòa hợp. Nôm na là không có cái ta. Vứt bỏ cái tôi của mình đi, cũng như quan niệm “cái của tôi”. Chẳng có gì là của ta, của tôi cả, vì ta không thể đảm bảo hay kiểm soát nó. Nó có thể không còn là của ta bất kỳ lúc nào. Chỉ có 1 thứ của ta mà ta có thể kiểm soát nó 100%: đó là thái độ của ta, hay rộng hơn là “tâm” của ta. Đó là cách ta nghĩ, cách ta cảm nhận, cách ta đáp lại sự việc. Thế bạn muốn “tài sản duy nhất” của bạn sẽ là cái đẹp, tích cực, tỏa sáng… hay là cái tiêu cực, xấu xí, nặng trịch mà bạn phải mang theo mọi lúc mọi nơi?
  3. Vô vi: làm gì cũng cứ thuận theo quy luật tự nhiên thì ắt sẽ thuận lợi, cái này là theo thuyết của Đạo Lão (Lão Tử).

Hiểu biết của tôi là như thế, tôi muốn đưa mọi thứ về đơn giản nhất, gọn nhất, để dễ hiểu, dễ tin, dễ thực hiện, dễ đi vào “máu thịt” của mình.

Nếu tôi có chỗ chưa đúng, mong được chỉ giáo!