ĐEO VÒNG TAY XỎ ĐẦU PHẬT CÓ HẠI KHÔNG?

Vòng tay xỏ đầu Phật hiện được bán khá nhiều, nhất là online. Theo tôi, đeo đó không những không có lợi mà còn có hại. Cụ thể hại gì, hại như thế nào thì mời bạn dành vài phút xem clip nha. Quan trọng lắm đó.

“BÙA HỘ MỆNH”

Nếu bạn muốn bình an, nhất là khi bạn đi xa, đi ngoài đường; nếu bạn muốn yên ổn ngủ ở nơi lạ, không bị quấy rầy bởi tà khí, âm khí (nôm na là ma); thì giải pháp có đấy.

Cái tôi gọi là “Bùa hộ mệnh” này đã được kiểm chứng bởi chính tôi và nhiều bạn bè, khách hàng của tôi.

Cụ thể nó là cái gì? Mời bạn xem clip sẽ rõ. Rất hiệu quả đấy!

CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN

MAHA KARUNIKATSITTA DHARANI – MA HA KA RU NA ĐA RA NI

*** (chữ in đậm là phiên âm đọc)

Namo ratnatrayaya. Na mô rát na tra da da.

Namo arya, avalokiteshvaraya, Na mô a ria a va lô ki tê soa ra da,

Bodhisatvaya, maha satvaya, maha karunikaya,

Bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da.

Aom, sarva rabhaye, sudhanadasya, Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa sia.

Namo skrta imo arya, avalokiteshvara lamdhaba,

Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va.

Namo narakintri, heri maha vadha same, sarva atha dusubhum ajeam, sarva sada nama pasattva

Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa.

Nama vaga mava du du, tadyatha: Na mô va ga, ma va đu đu, ta đia tha:

Aom, avaloka, lokate karate, ehre, maha bodhisatva, sarva sarva, mara mara, mahe mahe hrdayam

Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam,

Kuru kuru karman, dhuru dhuru vajayate,

Ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê,

Maha vajayate, dhara dhara, dhirini svaraya, jara jara.

Ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la,

Mamavamara, muktele ihe ihe, tsinda tsinda, arsam pratsali vasa vasam, prasaya,

Ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da,

Huru Huru mara, huru huru heri, sara sara, siri siri, suru suru

Hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru,

Bodhiya bodhiya, bodhaya bodhaya, maitreiya, narakintri

Bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi.

Dhrisanina, pasamana svaha, Đa si ni na, pa da ma na, svá-ha.

Siddhaya svaha, maha siddhaya svaha,

Sít đa da, svá-ha. Ma ha sít đa da, svá-ha.

Siddhayoge, svakaraya, svaha, Sít đa dô gê, soa ra da, svá-ha.

Narakintri svaha, mara nara, svaha,

Na ra kin đi, svá-ha. Ma ra na ra, svá-ha.

Sira simha mukhaya, svaha, sarva maha astaya, svaha,

Si ra sam, a mu kha da, svá-ha. Sa va, ma ha a sít đa da, svá-ha.

Tsakra astaya, svaha, Chác ra, a sít đa da, svá-ha.

Padma kastaya, svaha, Pát ma kás ta da, svá-ha.

Narakintri vagaraya svaha, Na ra kin đi, va ga ra da, svá-ha.

Mavarisankraya svaha, Ma va ri, san kha ra da, svá-ha.

Namo ratnatrayaya, namo arya, avalokite shvaraya, svaha.

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, svá-ha.

Aom siddhyantu mantra padaya svaha

Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, svá-ha.

 

THẠCH ANH TÍM VÀ KHẢ NĂNG TRỪ TÀ KHÍ, ÂM KHÍ (MA)

Clip này kể bạn nghe câu chuyện thực tế xảy ra với chính tôi, ở đất nước Brunei, gặp ma ở cả 2 khách sạn, và tác dụng của thạch anh tím trong việc trừ tà khí, âm khí, ma quấy rầy! Nhờ sự kiện này mà tôi mới phát hiện ra khả năng này của thạch anh tím đó chứ!

Ly kỳ đấy! Mời bạn xem clip.

MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI QUY Y, CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Có người hỏi tôi “Em nghe nói muốn thành công thì phải quy y, có đúng không chị? Mà quy y thì phải giữ giới, mình người thường làm sao giữ giới được?”

Tôi thấy câu hỏi của em này (khách hàng mua đá phong thủy của tôi) hay quá nên tôi làm cái clip trả lời bạn. Mời bạn xem!

NHÂN QUẢ – QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN

Cách cải thiện vận mệnh thứ nhất, SGT nói về nhân quả, thay nhân thì đổi quả. Bài này giải thích đơn giản hơn điều này.

Nhân – quả, ta ắt nghe đã lâu, nhưng có khi không rõ ngọn ngành nên không tin tưởng lắm, hoặc có tin thì cũng chưa tin mạnh. Khi đã rõ ngọn ngành, thấy hợp logic, thì bản thân sẽ bị thuyết phục, bị thuyết phục thì sẽ tin, tin thì rồi sẽ không chống lại hay không làm sai.

Lúc trước, SGT từng thắc mắc “Luật Nhân quả hoạt động như thế nào, ai hay chủ thể nào quản lý vận hành nó, hay đó chỉ là một khái niệm tương đối?” Vài năm trước, SGT có duyên gặp gỡ một ông cụ tu tại gia, am hiều Đạo, SGT mới hỏi cụ câu này. Câu trả lời rất đơn giản và thuyết phục: “Luật Nhân quả là một quy luật tự nhiên của Vũ trụ.” Đã là quy luật của tự nhiên thì nó tự vận hành, ví như mặt trời và mặt trăng, trái đất tự vận hành sinh ra ngày và đêm vậy.

Vậy Luật Nhân quả vận hành như thế nào, cốt lõi của sự vận hành đó là gì? SGT sẽ giải thích ngắn gọn theo 2 cách nhìn.

Thứ nhất, theo Duy thức học, ngoài 6 thức là nhãn (mắt) ), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân (xúc giác), ý (tâm ý), còn có thức thứ 7 là mạt-na-thức, đóng vai trò như cái băng chuyền, phụ trách chuyển mọi thứ tâm hành tạo tác của một chủ thể (tạm gọi là linh hồn) vào cái kho chính là thức thứ 8 – là tàng thức. Tàng thức là cái kho chứa mọi thứ mạt-na-thức thu lượm từ tâm nghĩ, thân hành của một người; rồi khi thuận duyên thì đủ các điều kiện cho các thứ chứa trong kho sẽ “nảy mầm”, làm cho sự việc xảy ra. Tức mọi thứ ta làm, ta nghĩ đều được mạt-na-thức mang vào cất trong kho, gọi là Nhân. Khi đủ duyên thì Nhân sẽ trổ Quả, ta sẽ gánh hay hưởng Quả này.

Thứ hai, theo Luật hấp dẫn của Vũ trụ: nôm na là ta phát ra năng lượng như thế nào thì chúng sẽ hút năng lượng tương tự về cho ta. Hành động, ý nghĩ, cảm xúc, … ta tạo tác, khởi sinh, đều là năng lượng, nếu chúng tốt/xấu thì chúng sẽ hút năng lượng từ vũ trụ, từ xung quanh cũng tốt/xấu về cho ta. Năng lượng xung quanh ảnh hưởng lên ta, tạo ra cái gọi là vận mệnh, và có môn Phong thủy với mục đích tối ưu hóa năng lượng xung quanh ảnh hưởng lên ta để tối ưu hóa vận mệnh.

Như vậy, nếu muốn tốt cho ta, thì nên tuân thủ nguyên tắc này: hành động, suy nghĩ, cảm xúc tích cực, lành thiện. Làm vậy người có lợi trước hết là chính ta.

Saigon Trẻ

www.hylacshop.com (Hỷ Lạc): web bán đá phong thủy của SGT

www.tuviphongthuytamlinh.com: nơi SGT đăng các bài viết của mình về Tử vi, Phong thủy, Tâm linh; và bạn có thể đăng ký xem tử vi miễn phí ở đây

www.saigontre.com: để bạn hiểu hơn về SGT nếu muốn

www.facebook.com/saigontre007/: FB của SGT

CÁCH CẢI THIỆN VẬN MỆNH THỨ NHẤT

Để cải thiện vận mệnh của một người, cách bao trùm nhất, cơ bản nhất chính là cải thiện nhân quả.

Dịch: Thiện nhân trồng thêm càng nhiều thì Thiện quả đạt được cũng càng nhiều

Số mệnh chính là quả của nhân nhiều đời của một tàng thức, hay còn gọi là linh hồn, đã đầu thai làm người ở đời này. Tàng thức / linh hồn là luân hồi, qua nhiều đời nhiều kiếp, đều có liên quan với nhau, và “kéo” đến đời này.

Trong Duy thức học của Đạo Phật, nôm na là thế này, ngoài 6 thức là nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân (xúc giác), ý (tâm ý), còn có thức thứ 7 là mạt-na-thức, đóng vai trò như cái băng chuyền, phụ trách chuyển mọi thứ tâm hành tạo tác của một chủ thể (tạm gọi là linh hồn) vào cái kho chính là thức thứ 8 – là tàng thức.

Nói cho dễ hiểu là thế này, tàng thức là cái kho chứa mọi thứ mạt-na-thức thu lượm từ tâm nghĩ, thân hành của một người; rồi khi thuận duyên thì đủ các điều kiện cho các thứ chứa trong kho sẽ “nảy mầm”, làm cho sự việc xảy ra. Vậy nếu ta muốn ta gặp những điều tốt lành, thì ta phải tạo ra những thứ tốt lành để mạt-na-thức mang cất vào cái kho tàng thức.

Trong kho hiện có gì, ta chẳng biết hết được. Rất may môn tử vi đã cho ta biết khá rõ ràng về cái quả của nhân đã cất trong kho. Và vì ta có thể thay đổi mức tốt bình quân của các thứ chứa trong kho bằng cách nạp thêm nhiều nhiều thứ tốt vào, ta sẽ làm thay đổi cái quả sẽ đến của các nhân đã chứa trong kho này.

Tóm lại, nói theo cách dễ hiểu, luật nhân quả là luật của vũ trụ, con người buộc phải theo, “chạy không khỏi”. Hễ tạo nhiều nhân tốt thì ta sẽ hưởng quả tốt dù sớm hay muộn. Sớm hay muộn thì ta không biết được, khi nào đủ duyên thì quả sẽ đến à. Nhân đã tạo rồi thì không (hoặc rất khó) undo; thôi quên nó đi; chỉ biết rằng và hướng tới tạo thêm nhiều nhân tốt mới. Vậy là đủ. Tạo càng nhiều nhân tốt mới thì ta càng cải thiện được nhiều tổng chất lượng của quả phải trả, không trả đời này thì cũng phải trả ở những đời sau này.

Bài sau nói thêm về luật Nhân quả, là nguồn gốc sinh ra số mệnh.

Saigon Trẻ

www.hylacshop.com (Hỷ Lạc): web bán đá phong thủy của SGT

www.tuviphongthuytamlinh.com: nơi SGT đăng các bài viết của mình về Tử vi, Phong thủy, Tâm linh; và bạn có thể đăng ký xem tử vi miễn phí ở đây

www.saigontre.com: để bạn hiểu hơn về SGT nếu muốn

www.facebook.com/saigontre007/: FB của SGT