TA CẦN GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG? CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG THỨ 3 (hết): CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Tôi “phỏng vấn” một số người tôi quen biết và cho là họ thành công. Tôi hỏi họ là cho tôi biết vài “chìa khóa thành công” chính mà họ rút ra từ bản thân họ. Và câu trả lời nằm trong clip, mời bạn dành vài phút để xem, hy vọng sẽ bổ ích cho bạn!

Clip thứ 3 trong bộ 3 clip. Có cả phần tổng kết các chìa khóa thành công trong toàn bộ 3 clip.

Advertisements

TA CẦN GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG? CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG THỨ 2: CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Tôi “phỏng vấn” một số người tôi quen biết và cho là họ thành công. Tôi hỏi họ là cho tôi biết vài “chìa khóa thành công” chính mà họ rút ra từ bản thân họ. Và câu trả lời nằm trong clip, mời bạn dành vài phút để xem, hy vọng sẽ bổ ích cho bạn!

Clip thứ 2 trong bộ 3 clip.

TA CẦN GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG? CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG THỨ 1: CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Tôi “phỏng vấn” một số người tôi quen biết và cho là họ thành công. Tôi hỏi họ là cho tôi biết vài “chìa khóa thành công” chính mà họ rút ra từ bản thân họ. Và câu trả lời nằm trong clip, mời bạn dành vài phút để xem, hy vọng sẽ bổ ích cho bạn!