GIẢI PHÁP PHONG THỦY CẢI SỐ TOÀN DIỆN

Sau nhiều năm nghiên cứu, và không thể không kể đến chữ “duyên”, với mục tiêu tìm ra giải pháp để cải thiện vận mệnh, hay gọi đơn giản là cải số, trước hết cho bản thân mình áp dụng để có cuộc sống tốt hơn, thân khỏe, tâm an; và sau đó giúp người được như mình; tôi đã tìm ra và đã áp dụng, và đã thấy hiệu quả. Thật!

Tôi sẽ giải thích ngắn gọn để bạn thấy thuyết phục và logic nhé.

Số mệnh, vận mệnh có không? Có! Vì sao có? Là nhân quả nhiều đời trong quá khứ.

Có thay đổi được số mệnh, vận mệnh (tức cải số) không? Được! Vì ta vẫn tiếp tục tạo tác Nhân thì tổng Nhân sẽ thay đổi, dẫn đến tổng Quả sẽ thay đổi.

Thay đổi Nhân như thế nào để cải số? Cổ nhân có câu “nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư”, tức thứ nhất là số mệnh, thứ nhì là thời vận, thứ ba là phong thủy, thứ tư là tích đức, thứ năm là đọc sách, ý là học hành tự rèn luyện nâng cao “nội công” cho bản thân. Như vậy, mệnh đã có, vận cũng đã có, thông qua Tử vi ta có thể biết được số mệnh, thời vận từng giai đoạn như thế nào. Giờ chỉ việc cải thiện nó thôi!

Thứ ba là phong thủy, đây là giải pháp tôi đã tìm thấy và áp dụng cho mình thành công. Tôi muốn chia sẻ lại cho tất cả mọi người, vì tôi muốn tốt cho mọi người. Tôi cũng hiểu phải tùy duyên, nên chia sẻ thì cứ chia sẻ, ai có duyên sẽ “cảm” được. Nói chung, phong thủy là năng lượng, bên trong do ta tạo ra, và bên ngoài là của môi trường. Ta phải tối ưu cả 2. Chi tiết thì không nói trong 1 bài ngắn được. Cái này là chủ chốt tôi muốn phân tích logic và chia sẻ với mọi người, xuyên suốt trong các nội dung trong các kênh media của tôi.

Thứ tư là hành thiện tích đức, cái này thì đâu cần tôi đưa giải pháp, mỗi người phải tự thấy việc thiện thì làm, thấy việc bất thiện thì đừng làm. Vậy thôi.

Thứ năm là học hành rèn luyện nâng cao “nội công” thì cũng phải tự bản thân mỗi người làm; học thì có trường lớp, sách vở, trường đời, … Tôi sẽ không đề cập nhiều ở phần này.

Tôi tin tưởng, rất tin tưởng, nếu ta cải thiện được phong thủy cả trong và ngoài, thì chắc chắn sẽ cải số được! Cách làm thì có, vấn đề là ta có muốn làm không, có làm không, làm được đến đâu?

Saigontrẻ