CẢI THIỆN VẬN MỆNH ĐƯỢC KHÔNG, BẰNG CÁCH NÀO?

Số mệnh là có, là kết quả của Nhân nhiều đời trước đã tạo tác. Số mệnh, không phải Định mệnh (định là cố định), nên số mệnh là thay đổi được. Ai có thể thay đổi số mệnh của một người? Chính là người đó!

Nếu bạn muốn cải số, làm cho nó tốt hơn, thì xin khẳng định với bạn là “cải số là việc hoàn toàn khả thi”. Cải số bằng cách nào? Mời bạn dành vài phút xem qua clip, sẽ rất hữu ích cho bạn đấy!

SAIGONTRẺ

Advertisements

“BÙA HỘ MỆNH”

Nếu bạn muốn bình an, nhất là khi bạn đi xa, đi ngoài đường; nếu bạn muốn yên ổn ngủ ở nơi lạ, không bị quấy rầy bởi tà khí, âm khí (nôm na là ma); thì giải pháp có đấy.

Cái tôi gọi là “Bùa hộ mệnh” này đã được kiểm chứng bởi chính tôi và nhiều bạn bè, khách hàng của tôi.

Cụ thể nó là cái gì? Mời bạn xem clip sẽ rõ. Rất hiệu quả đấy!

ĐANG TRONG VẬN XẤU THÌ NÊN LÀM GÌ?

Rất nhiều người khi gặp trục trặc thì tìm đến tôi, nhờ tôi coi tử vi, nhờ tôi tư vấn giải pháp đá phong thủy để cải số.

Ai cũng phải trải qua vận xấu trong đời, không thể tránh khỏi. Vậy khi ta đang ở vận xấu thì ta nên làm gì là tốt nhất? Mời bạn xem chi tiết ở clip này.

GIỚI THIỆU DÂY TREO ĐÁ PHONG THỦY: RẤT NÊN CÓ CHO XE Ô-TÔ

Bình an, thuận lợi là thứ muốn mua cũng không được, đặc biệt khi bạn chạy xe ô-tô. Tôi xin giới thiệu với bạn dây treo đá phong thủy do tôi nghĩ ra, đã làm bán cho nhiều người, chủ xe, chạy cá nhân, chạy kinh doanh; tất cả đều rất ưng ý vì từ khi treo dây đá phong thủy này trong xe, xe chạy rất ổn, kinh doanh cũng ổn (cho thuê xe).

Không chỉ dùng để treo trong xe, dây treo đá phong thủy này còn có thể được treo ở chỗ làm việc, ở nơi làm ăn buôn bán, phòng ngủ…. tùy mục đích cải thiện.

Chi tiết mời bạn dành vài phút xem qua clip này.

VƯỢT QUA KHỔ ẢI: BỊ TÌNH PHỤ

Bị tình phụ, chắc trong đời ít nhiều ai cũng trải qua. Nỗi đau này khá lớn, có thể dẫn đến làm càn, làm bậy, hoặc tự giết mình, hoặc đi giết người, hoặc cả hai.

Tôi cũng đã trải qua, cũng đã đau khổ, cũng đã thoáng qua ý không thiết sống. Tôi cũng nghe nhiều câu chuyện của bạn bè kể lại, cũng đã không thiết sống, nhưng may thay là chưa quá mù quáng trong thời khắc quan trọng đó.

Đã trải qua, đã nghe kinh nghiệm của nhiều người, mong ước của tôi là những ai đang đau khổ vì bị tình phụ, nếu xem qua clip này, rồi thay đổi quan điểm, vượt qua được khổ ải, là tôi vui rồi!

CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN

MAHA KARUNIKATSITTA DHARANI – MA HA KA RU NA ĐA RA NI

*** (chữ in đậm là phiên âm đọc)

Namo ratnatrayaya. Na mô rát na tra da da.

Namo arya, avalokiteshvaraya, Na mô a ria a va lô ki tê soa ra da,

Bodhisatvaya, maha satvaya, maha karunikaya,

Bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da.

Aom, sarva rabhaye, sudhanadasya, Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa sia.

Namo skrta imo arya, avalokiteshvara lamdhaba,

Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va.

Namo narakintri, heri maha vadha same, sarva atha dusubhum ajeam, sarva sada nama pasattva

Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa.

Nama vaga mava du du, tadyatha: Na mô va ga, ma va đu đu, ta đia tha:

Aom, avaloka, lokate karate, ehre, maha bodhisatva, sarva sarva, mara mara, mahe mahe hrdayam

Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam,

Kuru kuru karman, dhuru dhuru vajayate,

Ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê,

Maha vajayate, dhara dhara, dhirini svaraya, jara jara.

Ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la,

Mamavamara, muktele ihe ihe, tsinda tsinda, arsam pratsali vasa vasam, prasaya,

Ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da,

Huru Huru mara, huru huru heri, sara sara, siri siri, suru suru

Hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru,

Bodhiya bodhiya, bodhaya bodhaya, maitreiya, narakintri

Bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi.

Dhrisanina, pasamana svaha, Đa si ni na, pa da ma na, svá-ha.

Siddhaya svaha, maha siddhaya svaha,

Sít đa da, svá-ha. Ma ha sít đa da, svá-ha.

Siddhayoge, svakaraya, svaha, Sít đa dô gê, soa ra da, svá-ha.

Narakintri svaha, mara nara, svaha,

Na ra kin đi, svá-ha. Ma ra na ra, svá-ha.

Sira simha mukhaya, svaha, sarva maha astaya, svaha,

Si ra sam, a mu kha da, svá-ha. Sa va, ma ha a sít đa da, svá-ha.

Tsakra astaya, svaha, Chác ra, a sít đa da, svá-ha.

Padma kastaya, svaha, Pát ma kás ta da, svá-ha.

Narakintri vagaraya svaha, Na ra kin đi, va ga ra da, svá-ha.

Mavarisankraya svaha, Ma va ri, san kha ra da, svá-ha.

Namo ratnatrayaya, namo arya, avalokite shvaraya, svaha.

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, svá-ha.

Aom siddhyantu mantra padaya svaha

Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, svá-ha.