SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ TƯ: MA THEO NGƯỜI VÀO NHÀ

Ở chung cư của SGT, có chị M làm massage, SGT hay kêu chị này lên massge. Chị có kể là có nhà kia, khi chị vào massage là hay bị ngáp liên tục, chảy nước mắt nước mũi, chị nói là “có ai đó” muốn “vào” chị nên chị mới bị thế.
Chị kể thì SGT nghe vậy, chứ điều này chưa xảy ra khi chị làm massage cho SGT. Cho đến sau khi đi Brunei bị ma rung giường về, SGT kêu chị lên massage, thì ối giời ơi, tự dưng hiện tượng này xảy ra với chị, chị còn nói “sao kỳ vậy, bộ có ai muốn vô tui hay sao á”. SGT còn dư âm sợ ma bên Brunei, giờ có nghĩa là có con ma nào đó theo chị ấy vô nhà mình và đang ở kế bên mình. Sợ!
Thế rồi SGT im, trì thầm Lục Tự Đại Minh Thần Chú, trì 3 lần thì chị ấy hết ngáp, hết hít mũi, chỉ còn nói “ủa, hết rồi nè”.
Sau này, thỉnh thoảng chị ấy vẫn bị như thế khi đang làm massage cho SGT, và hễ thấy thế thì SGT trì chú, nhưng những lần sau thì công hiệu kém đi, có nghĩa là “họ” không đi ngay, mà chần chừ, SGT phải trì hơn 3 lần, và vài phút sau tình trạng của chỉ mới bình thường lại.
Nhà SGT có thờ Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát, có thắp nhang trì chú hàng đêm, SGT nghĩ rằng ma không dám vào, nhưng có lẽ “họ” theo chị này vào chơi chăng? Họ chẳng làm gì hại mình.
SGT có hỏi ông chú tu tại gia có “công phu”, ông nói “họ như làn gió đi khắp nơi, nhiều khi tình cờ họ đi vào nhà mình vậy thôi”.

Advertisements