Tục ngữ Việt – Anh (10)

* Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man.

* Tai vách, mạch rừng.
Walls have ears.

* Gieo gió gặp bão
We reap as we sow.

* Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches.

* Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
When the cat is away, the mice will play.

* Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe.

* Chứng nào tật nấy.
Who drinks, will drink again.

* Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf.

* Lời nói là bạc, im lặng là vàng.
Speech is silver, but silence is gold.

* Đừng đếm gà trước khi trứng nở.
Don’t count your chicken before they hatch.

* Việc hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.

* Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.
Old soldiers never die. Young ones do.

* Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
An eye for an eye, a tooth for a tooth.

* Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.

* Trèo cao, té đau
The higher you clime, the greater yoy fall.

Tục ngữ Việt – Anh (9)

* Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other manner.

* Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin.

* Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent.

* Chín người, mười ý.
Many men, many minds.

* Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.

* Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.
Still waters run deep.

* Càng đông càng vui.
The more, the merrier.

* Không có lửa sao có khói.
There is no smoke without fire. Where ther is smoke, there is fire.

* Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall.

Tục ngữ Việt – Anh (8)

* Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong.

* Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love.

* Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
Men are blind in their own cause.

* Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing.

* Trăm nghe không bằng một thấy.
Observations is the best teacher.

* Con sâu làm sầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine.

* Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another.

* Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another.

* Thời qua đi, cơ hội khó tìm.
Opportunities are hard to seize.

Tục ngữ Việt – Anh (7)

* Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth.

* Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you’ll catch none.

* Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too.

* Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts.

* Xem việc biết người.
Judge a man by his work.

* Dĩ hòa vi quý.
Judge not, that you be not judged.

* Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat. Laughter is the best medicine.

* Cha nào, con nấy.
Like father, like son

* Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind. Long absent, soon forgotten.

Tục ngữ Việt – Anh (6)

* Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Birds of the same feather stick together.

* Đánh chết cái nết không chừa.
Habit is the second nature.

* Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other half lives.

* Cái nết đánh chết cái đẹp.
Handsome is as handsome does.

* Trong khốn khó mới biết bạn tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend.

* Giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love.

* Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing.

* No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly.

* Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng.
If we can’t as we would, we must do as we can.

Tục ngữ Việt – Anh (5)

* Sinh sự, sự sinh.
Don’t trouble trouble till trouble troubles you.

* Rượu vào, lời ra.
Drunkness reveals what soberness conceals

* Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.

* Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools.

* Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat.

* Cẩn tắc vô áy náy.
Good watch prevents misfortune.

* Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush.

* Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitute is the sign of nobble souls.

* Chí lớn thường gặp nhau,
Great minds think alike.

Tục ngữ Việt – Anh (4)

* Có tật giật mình
He who excuses himself, accuses himself.

* Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is Blind.

* Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own.

* Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo.
Beauty is in the eye of the beholder.

* Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar. Better die on your feet than live on your knees.

* Có còn hơn không.
If you cannot have the best, make the best of what you have.

* Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.

* Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do.

* Tham thực, cực thân.
Don’t bite off more than you can chew.